Energi renovering

Foto før energirenovering

Foto efter energirenovering

Eksempel på thermofotografering

Energirigtig renovering


Vi tilbyder energirigtig renovering af ejendomme med vægt på arkitektur, økonomi og miljø.

Ved en energirigtig renovering opnår man følgende fordele

- Lavere varmeregning

- Bedre indeklima

- Mindsker kuldebroer og derved skimmelsvamp

- Mindre energiforbrug

- Mindre forurening

- Mindre CO2 udslip


Den energirigtige renovering omhandler især følgende:


Kældre

Ved dårligt isolerede kældre er der øget risiko for skimmelsvamp ved kuldebroer. Kældre kan efterisoleres udefra eller indefra alt afhængig af fugtforhold og murens tæthed. Kælderdæk kan også isoleres men er meget bekosteligt. Krybekældre kan alt efter frihøjde også isoleres.


Ydervægge

Ydervægge kan også efterisoleres som hulmursisolering såfremt denne er hul og ikke tidligere isoleret. Alternativt kan huset isoleres indvendigt eller udvendigt. Her skal der især ses på arkitektur og økonomi.


Vinduer

Her har teknologien gjort er kvantespring med de nye energiruder hvor glasset faktisk isolerer bedre end trækarmene. Ældre vinduer med normale thermoruder kan med fordel udskiftes. Ved nyere vinduer med normale thermoruder kan thermoruden udskiftes til energiruder.

Som noget helt nyt kan glasset i forsatsrammer på bevaringsværdige vinduer udskiftes med enkeltlags energirude.

Ved energirenovering af vinduer føles indeklimaet væsentligt bedre da kuldenedfald reduceres nye møbleringsmuligheder opstår.


Tag og lofter

Hvis taget er udtjent kan det med fordel isoleres helt op til dagens krav. Her skal udhæng og tagfod dog nøje arkitektonisk vurderes da højden på isolering bliver større. Uopvarmede tagrum er det økonomisk mest rentable sted at efterisolere helt op til 30cm. Gangbroer skal forhøjes og loftslemme kontrolleres for tæthed og isolering. Ved efterisolering er det vigtigt at dampspærre eksisterer og er intakt af hensyn til kondensering i konstruktionen. 


Belysning og varmeanlæg

Mange mennesker bryder sig ikke om lavenergibelysning. Det skyldes i de fleste tilfælde at der ikke er valgt det rigtige armatur. Her hjælper vi også med forslag.

Varmeanlæg og isolering på rør og beholdere gennemgås også for energioptimering.