Boligforeninger

Brumleby restaurering. Fagbeskrivelser og udbudsmateriale for restaurering af facader og sokler. Derudover malerbehandling af vinduer

og udvendige døre.

_____________________________________________________________________________________________________________

Boligforeningen Vibevænget GAB. Totalrådgivning, projekt, udbud og byggeledelse for udskiftning af tag og renovering af skorstene.

Udskiftning af ventilationssystem. Statisk sikring af gavle. Isolering af tagrum i lejlighedsbygning. Isolering af tag i samt udskiftning af

vinduer i 79 lejligheder / rækkehuse. Udskiftning af utætte taglemme med nye tætte med dampspærre og isolering.

_____________________________________________________________________________________________________________

Sallinghus I/S. Totalrådgivning, projekt, udbud og byggeledelse for udskiftning af eksisterende vinduer og altandøre til nye træ-alysystemer. Antal elementer ca. 200 stk. Derudover delvis udskiftning af sålbænke.

______________________________________________________________________________________________________________

Solvænget DAB. Renovering af svalegang samt ny tagkonstruktion.

_____________________________________________________________________________________________________________

AB Klampenborggård. Projekt for have, hække og belægninger. Derudover blev et areal mageskiftet med DSB.