Byggeriets faser

Byggeriets faser

Byggeriet består typisk af følgende faser:


Idéoplægget:

I forbindelse med en nybygning, ombygning eller tilbygning starter vi altid med et idéoplæg.

Idéoplægget er en skitse, tekst og referencer der beskriver idé, funktion og omfang.

Idéoplægget udfører vi til en fast aftalt pris på typisk 5-10.000 kr. excl. moms.


Myndighedsprojekt:

De fleste projekter kræver en byggetilladelse. Før vi søger byggetilladelse henvender vi os som regel til kommunen og drøfter byggeriet og omfang af myndighedsprojekt. Også private servitutter undersøges. Myndighedsprojektet udfører vi til en fast aftalt pris på typisk 5-20.000 kr. excl. moms.


Detailprojekt:

Detailprojekt indeholder en juridisk og en faglig beskrivelse samt de nødvendige tegninger. Detailprojektet udbydes til 1, 2 eller 3 hovedentreprenører som typisk får 3 uger til at udregne fast pris. Da projektet er entydigt og entreprenørerne er udvalgt på forhånd, vælges den lavestbydende, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Der udføres projektgennemgang og eventuelle projektændringer. Herefter udfærdiges fastpriskontrakt og samlet budget for byggeriet.

Detailprojektet udfører vi til en fast aftalt pris som er afhængig af størrelse og komplexitet.


Gennemførelsen:

Før byggeriet sættes i gang gennemgås byggetilladelse og der udføres eventuelt jordbundsundersøgelse og etablering af All-risk forsikring. Der udføres byggeledelse, referat, økonomiopfølgning, tilsyn, mangelgennemgang og aflevering. Under byggeriet lægger vi vægt på at intet ekstraarbejde igangsættes før der foreligger fast pris på arbejdet.

Gennemførelsen udfører vi til en fast aftalt timeløn og et estimeret antal timer.